Základná škola Dunajská Streda
----------------------------------------------
Jilemnického ulica 204/11
Rodičovské združenie

Názov : Rodičovské združenie pri ZŠ Dunajská Streda, Jilemnického 204/11

Právna forma :  Občianske združenie

Predseda RZ :   Bc. Darina Hubová

Členovia:  :        Mgr. Erika Zsigmundová

                         Tomáš Patka

                          Ing. Attila Csiba
       
Hosť :              
PaedDr. Peter Gajdoš

Číslo účtu :     SK55 0900 0000 0000 2187 4065