Základná škola Dunajská Streda
----------------------------------------------
Jilemnického ulica 204/11
 

    
 Kontakt:

Adresa:         Jilemnického ulica 204/11
                                    929 01 Dunajská Streda


IČO:                           36081078

e-mail:                       zsdsjil@stonline.sk

sekretariát tel./fax : 031/552 25 76

riaditeľ školy :         031/550 99 20 , 0911 134 835

školská jedáleň :    031/552 94 35