Základná škola Dunajská Streda
----------------------------------------------
Jilemnického ulica 204/11
 

 
   Záujmové  krúžky