Základná škola Dunajská Streda
----------------------------------------------
Jilemnického ulica 204/11
 
  Zamestnanci školy  2019/2020  

Riaditeľ školy:
   PaedDr. Peter Gajdoš

Zástupca riaditeľa školy pre 1.stupeň:
   Mgr. Vladimír Jančovič

Zástupca riaditeľa školy pre 2.stupeň:
   Mgr. Gabriela Belešová

Triednictvo:
    Mgr. Irena Andicsová   - I.A 
   Mgr. Jana Takácsová    - I.B 
   Mgr. Andrea Gyimesiová  - I.C 
   Mgr.  Hajnalka Csongová -II.A  
   Mgr. Marta Lichtblauová -II.B 
   Mgr. Jana Pastírová- II.C
   Mgr. Renáta Mészárosová    -III.A
   Mgr. Tatiana Kertészová    -III.B 
   Mgr. Matilda Bertalanová -III.C
   Mgr. Želmíra Kántorová - IV.A 
   Mgr. Anikó Világiová   - IV.B 
   Mgr. Ingrid Macáková  - IV.C
   Mgr. Radana Mošaťová   -V.A 
   Mgr. Erika Zsigmundová  -V.B
   Mgr. Rozália Vörösová  - V.C
   Mgr. Eva Takácsová   
-VI.A
   Mgr. Zuzana Barciová - Milanová  -VI.B
   Mgr. Daniela Petrillová     -VI.C
   Mgr. Tímea Kohári   -VII.A
    PaedDr. Helena Olléová  -VII.B
    PaedDr. Beáta Lászlóová  - VII.C
    Mgr. Zuzana Nagyová - VIII.A
    PaedDr. Helena Olléová - VIII.B
    Mgr. Anita Křížová - VIII.C
    Mgr. Katarína Nagyová   - IX.A
    PaedDr. Erika Borárosová - IX.B
    Mgr. Marianna Csongová  -IX.C


Ostatní pedagogickí zamestnanci:
 
 Mgr. Ján Bíreš
 Mgr. Blanka Botková
 Mgr. Miroslav Ďurnek
 Mgr. Edita Ďurneková
 Mgr. Júlia Kissová
 PaedDr. Oliver Kluch
 Mgr. Daniel Krascsenits
 Mgr. Michaela Mészárosová /MD/  
 Ing. Alena Motusová
 Mgr. Marta Petrovicsová
 Mgr. Žaneta Černá
 PaedDr. Nóra Marsalová Sándorová
 Mgr. Michal Sedlár
 Mgr. Žaneta Takácsová
 Eva Ürögiová, DiS. art.
 Mgr. Jaroslav Veľký
 Mgr. Erika Vinczeová /MD/

 

Školský klub - Vychovávateľky:
   1. odd.  Adriana Navrátilová - vedúca ŠKD
   2. odd.  Veronika Benedeková
   3. odd.
 Iveta Valová
   4. odd.  Etela Lukovická
   5. odd.  Margita Krátka
   6. odd.  Marianna Fodor
   7. odd.  Mgr. Patrícia Stadlerová
   8. odd.  Andrea Barcziová
   9. odd.  Ilona Lépes
  10.odd.   Melinda Leškivová
  11.odd. 
Lenka Daitová
 

Ekonomická pracovníčka:
   Rozália Soósová

Pracovníčka pre PaM:
   Mária Konkolyová
  Annamária Horváthová


Vedúca ŠJ:
   Jana Bugárová