Základná škola Dunajská Streda
----------------------------------------------
Jilemnického ulica 204/11
 

     Oznámenie
  

    2% z dane     

 

Milí rodičia, priatelia školy !

 

Tak ako vlani aj v tomto roku máte možnosť prispieť sumou

do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov.

Preto si dovoľujeme Vás opäť osloviť a požiadať o darovanie

2% pre našu školu.

Prijímateľom tohto percenta je RZ pri Základnej škole

so sídlom Dunajská Streda, Jilemnického ul. 204/11

Ďakujeme

P O S T U P   :

a) Vyžiadať si tlačivo „ Vyhlásenie o poukázaní sumy

     zodpovedajúcej  2% zaplatenej dane“ na DÚ,

     alebo na základnej škole.

b) U zamestnávateľa si  dať potvrdiť výšku sumy

     zodpovedajúcej  2% zaplatenej dane.

c) Vyplniť tlačivo „ Vyhlásenie...“

d) Vyplnené tlačivo odovzdať na daňovom úrade alebo na  

     základnej škole.

NÁZOV

Rodičovské združenie pri ZŠ Jilemnického ul.

FORMA

Občianske združenie

ROK REGISTRÁCIE

2019

EVIDENČNÉ ĆÍSLO

NCRpo 8768/2019

IČO

17319617 218

ULICA

Jilemnického  204/11

MESTO

Dunajská Streda

PSČ

929 01

BANKOVÝ ÚČET

číslo účtu :IBAN

SK55090000000000

21874065

Banka :

Slovenská sporiteľňa

Pobočka:

Dunajská Streda

 

 

 

  Voľné pracovné miesta:

    V súčasnej dobe nemáme žiadne voľné miesto.