Zadávanie platieb pre školskú jedáleň
pri ZŠ Jilemnického ul. v Dunajskej Strede
IBAN : SK71 0200 0000 0000 1223 5122
BIC : SUBASKBX
Účel platby: meno, priezvisko a trieda dieťaťa
Stravné sa uhrádza do 15. dňa v mesiaci.
 
 
 
Dieťa na národnostne zmiešanom území   -
A gyermek és az idegen
nyelvek

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    počítadlo.abz.cz    Posledná aktualizácia:  11.10.2016