Naša škola sa zapojila do projektov :

 

1. Spoločne cez prekážky k lepšiemu uplatneniu v živote
2. Zelená škola

 
 
   
 
Dieťa na národnostne zmiešanom území   -
A gyermek és az idegen
nyelvek

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    počítadlo.abz.cz      
     
   Posledná aktualizácia:  18.12.2018