Aktuálne udalosti:                      Facebook:                JEDÁLNY LÍSTOK

 

Školská jedáleň - Oznámenie 23.8.2020

 

Školský klub detí - Poštové poukážky boli zrušené!  č. účtu

 

Pokyny k nástupu do školy             1. ročník- triedy a triedne učiteľky

 

 Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti    

 

 

 
 

Dieťa na národnostne zmiešanom území   -
A gyermek és az idegen
nyelvek

Posledná aktualizácia:  11.09.2020