Aktuálne udalosti:                      Facebook:                JEDÁLNY LÍSTOK

2 % z dane

 

Naša škola sa zapojila do projektov :

1. Spoločne cez prekážky k lepšiemu uplatneniu v živote

   Kontakt na špec. predagógov a na školskú psychologičku  

2. Zelená škola

 
 
Nové VZN  mesta DS

Dieťa na národnostne zmiešanom území   -
A gyermek és az idegen
nyelvek

Posledná aktualizácia:  11.02.2020