Vážení rodičia!
Riaditeľ Základnej školy, Jilemnického ulica 204/11 v Dunajskej Strede Vám oznamuje, že zápis
žiakov do prvého ročníka v školskom roku 2017/2018 sa bude konať od 24. apríla do 28. apríla 2017.
Presné miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda sa uskutoční na základe Všeobecného záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda.
Daň  - 2%           Riaditeľské voľno 31.03.2017 /piatok/
 
 
 
Dieťa na národnostne zmiešanom území   -
A gyermek és az idegen
nyelvek

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Naša škola sa zapojila do projektu  * Zelená škola *
    počítadlo.abz.cz    Posledná aktualizácia:  14.02.2017